Sheepdog Trialing
Als je de eigenaar bent van een Border Collie dan heb je een grote kans dat je ook de eigenaar bent van een echte veedrijvende hond. Omdat wij altijd al gefascineerd waren door deze veedrijvende kwaliteiten van de Border Collie hebben we de stap genomen om met onze eerste border collie te gaan trainen. Omdat we echt genoten van het op deze manier bezig zijn met onze hond heeft er al snel een uitbreiding plaatsgevonden. Het logische vervolg is dan het lopen van wedstrijden zodat je kunt zien hoe ver je hond is gevorderd in de trainingen. Wij hebben er voor gekozen om wedstrijden te lopen zoals deze ook in Groot-Brittannië - de bakermat van deze sport- worden gelopen, het engels parcour. Er zijn er drie klasse's: de Nursery (klasse 1), de Novice (klasse 2) en de Open klasse (klasse 3). In beginsel is het parcour van deze klasse gelijk. Het verschil zit'm in de lengte van het parcour en een extra onderdeel in de hoogste klasse. Kortweg is het de bedoeling om je hond weg te sturen om een vijftal schapen op te halen en daarna het aangegeven parcours te lopen binnen een vooraf bepaalde tijd. Omdat het handelen van de schapen op deze wedstrijden een afspiegeling is van het dagelijkse praktijkwerk van een werkhond op de boerderijen in Groot-Brittannië worden de handelingen van handlers en honden in dat licht beoordeeld. 

Trial regels en interpretaties. 
 
Op deze website is een een uitgebreide handleiding opgenomen waarin per onderdeel wordt besproken waarop wordt gelet tijdens de wedstrijden. Omdat Henk Verhoeven (de schrijver van "Oog voor Passie, Border Collies in de Lage Landen") over de regels een voortreffelijk stuk heeft gepubliceerd was de keuze voor deze uitleg snel gemaakt.